OZB naar aangifteplicht

Hedge Funds This Year, Explained

OZB naar aangifteplicht

Per 1 september 2019 is voor de onroerende zaak belasting (OZB) wetgeving gewijzigd. OZB is overgegaan naar aangifteplicht.

Binnen 2 maanden na verkrijging van het genot van een onroerende zaak dient u aangifte te doen bij de inspecteur.

Ook bij wijzigingen van de waarde door verbetering of verbouwing dient u binnen 2 maanden aangifte te doen.

Indien u binnen 12 maanden na afloop van een kalenderjaar geen aanslag heeft ontvangen moet u binnen 2 maanden na verloop van de 12 maanden aangifte doen. De inspecteur der belastingen heeft aangegeven dat de aangifteformulieren OZB in de maak zijn.