Cetegory: Accounting

Infocus > Business
07 Oct

Investeringsaftrek / bijtelling (dit is slecht een beknopte weergave van deze materie. Wij adviseren u contact met uw adviseur op…

03 Sep

Per 1 september 2019 zijn er aanpassingen doorgevoerd wat betreft de omzetbelasting (OB). Het directe gevolg is dat 50% van de betaalde OB bij invoer…

24 Jun invoices

Een administratieplichtige is gehouden ter zake van zijn leveringen van goederen en verrichtingen van diensten een factuur aan de afnemer uit te…

09 Jun

Ingevolge artikel 7 van de Cessantia Landsverordening is de werkgever verplicht elke kalenderjaar een bijdrage aan de Sociale verzekeringsbank (SVB) te betalen, de “Cessantia-bijdrage”. Deze…