Cetegory: Accounting

InFocus > Taxes
16 Sep

Goed nieuws! InFocus Accountants & Adviseurs opent een kantoor op Bonaire. We komen graag in contact met…

18 Nov

Winstbelasting: aftrekbaarheid van voedsel, drank en representatie (waaronder ook worden gerekend feesten, studiereizen en excursies) Geen aftrek: kosten die verband houden met representatie, daaronder begrepen…

01 Nov

Zakelijkheid van transacties (‘at arm’s length’) Zodra onafhankelijke partijen met elkaar handelen, komt door de marktwerking automatisch een zakelijke prijs met zakelijke voorwaarden…

07 Oct

Investeringsaftrek / bijtelling (dit is slecht een beknopte weergave van deze materie. Wij adviseren u contact met uw adviseur op…

17 Sep

OZB naar aangifteplicht Per 1 september 2019 is voor de onroerende zaak belasting (OZB) wetgeving gewijzigd. OZB is overgegaan naar aangifteplicht.

03 Sep

Per 1 september 2019 zijn er aanpassingen doorgevoerd wat betreft de omzetbelasting (OB). Het directe gevolg is dat 50% van de betaalde OB bij invoer…

30 Aug

Giften en donaties uit vrijgevigheid aan op Curacao gevestigde kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen (ANBI) zijn (gedeeltelijk) aftrekbaar van de…

19 Jul

Niet aftrekbare kosten Niet alle kosten zijn aftrekbaar voor de winstbelasting De volgende kosten zijn in ieder geval niet aftrekbaar: Kosten van vaartuigen die…

08 Jul

Per 1 augustus is voor de onroerende zaak belasting (OZB) de wetgeving gewijzigd. OZB is overgegaan naar een aangifteplicht. Dat betekent…

04 Jun

Iedere belastingplichtige is verplicht de Inspecteur de gegevens omtrent diens woon- of vestigingsplaats schriftelijk te verstrekken. Bij wijziging van die plaats worden de gegevens…