Our News

Infocus > News and Publications
08 Jul

Per 1 augustus is voor de onroerende zaak belasting (OZB) de wetgeving gewijzigd. OZB is overgegaan naar een aangifteplicht. Dat betekent…

04 Jul

Per 1 augustus 2019 worden er aanpassingen doorgevoerd wat betreft de omzetbelasting. Omzetbelasting heet vanaf dan: Algemene bestedingsbelasting (ABB) Het…

24 Juninvoices

Een administratieplichtige is gehouden ter zake van zijn leveringen van goederen en verrichtingen van diensten een factuur aan de afnemer uit te…

09 Jun

Ingevolge artikel 7 van de Cessantia Landsverordening is de werkgever verplicht elke kalenderjaar een bijdrage aan de Sociale verzekeringsbank (SVB) te betalen, de “Cessantia-bijdrage”. Deze…

04 Jun

Iedere belastingplichtige is verplicht de Inspecteur de gegevens omtrent diens woon- of vestigingsplaats schriftelijk te verstrekken. Bij wijziging van die plaats worden de gegevens…

27 May

Dividenduitkeringen door een normaal belaste vennootschap aan uzelf zijn in beginsel belast met een tarief van 19.5% (aanmerkelijk belang). Door gebruik te maken van…