Winstbelasting: aftrekbaarheid van voedsel, drank en representatie

Winstbelasting: aftrekbaarheid van voedsel, drank en representatie (waaronder ook worden gerekend
feesten, studiereizen en excursies)

Geen aftrek: kosten die verband houden met representatie, daaronder begrepen recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak, excursies, studiereizen en
dergelijke; een en ander met inbegrip van de desbetreffende reizen en het desbetreffende verblijf.

80% aftrekbaar:kosten die verband houden met:

    • Giften en relatiegeschenken
    • voedsel, drank en genotmiddelen, alsmede van de reis- en verblijfkosten die verband houden met cursussen, congressen, seminars, symposia, en dergelijke.

100% aftrekbaar; strikt zakelijke kosten in dit verband (acquisitie, opdrachtuitvoering e.d.)