Cetegory: Accounting

Infocus > Finance
24 Jun invoices

Een administratieplichtige is gehouden ter zake van zijn leveringen van goederen en verrichtingen van diensten een factuur aan de afnemer uit te…