Author:

InFocus > 2019

Winstbelasting: aftrekbaarheid van voedsel, drank en representatie

Winstbelasting: aftrekbaarheid van voedsel, drank en representatie (waaronder ook worden gerekend feesten, studiereizen en excursies) Geen aftrek: kosten die verband houden met representatie, daaronder begrepen…

Zakelijkheid van transacties (‘at arm’s length’)

Zakelijkheid van transacties (‘at arm’s length’) Zodra onafhankelijke partijen met elkaar handelen, komt door de marktwerking automatisch een zakelijke prijs met zakelijke voorwaarden…

Investeringsaftrek / bijtelling

Investeringsaftrek / bijtelling (dit is slecht een beknopte weergave van deze materie. Wij adviseren u contact met uw adviseur op…

OZB naar aangifteplicht

OZB naar aangifteplicht Per 1 september 2019 is voor de onroerende zaak belasting (OZB) wetgeving gewijzigd. OZB is overgegaan naar aangifteplicht.

OB wijziging bij invoer per 1 september 2019

Per 1 september 2019 zijn er aanpassingen doorgevoerd wat betreft de omzetbelasting (OB). Het directe gevolg is dat 50% van de betaalde OB bij invoer…

Aftrekbaarheid Giften en donaties

Giften en donaties uit vrijgevigheid aan op Curacao gevestigde kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen (ANBI) zijn (gedeeltelijk) aftrekbaar van de…

Niet aftrekbare kosten

Niet aftrekbare kosten Niet alle kosten zijn aftrekbaar voor de winstbelasting De volgende kosten zijn in ieder geval niet aftrekbaar: Kosten van vaartuigen die…

OZB wijziging

Per 1 augustus is voor de onroerende zaak belasting (OZB) de wetgeving gewijzigd. OZB is overgegaan naar een aangifteplicht. Dat betekent…

OB wijziging

Per 1 augustus 2019 worden er aanpassingen doorgevoerd wat betreft de omzetbelasting. Omzetbelasting heet vanaf dan: Algemene bestedingsbelasting (ABB) Het…

Factureringsplicht in Curaçao

Een administratieplichtige is gehouden ter zake van zijn leveringen van goederen en verrichtingen van diensten een factuur aan de afnemer uit te…