Our News

InFocus > News and Publications
09 Jun

Ingevolge artikel 7 van de Cessantia Landsverordening is de werkgever verplicht elke kalenderjaar een bijdrage aan de Sociale verzekeringsbank (SVB) te betalen, de “Cessantia-bijdrage”. Deze…

04 Jun

Iedere belastingplichtige is verplicht de Inspecteur de gegevens omtrent diens woon- of vestigingsplaats schriftelijk te verstrekken. Bij wijziging van die plaats worden de gegevens…

27 May

Dividenduitkeringen door een normaal belaste vennootschap aan uzelf zijn in beginsel belast met een tarief van 19.5% (aanmerkelijk belang). Door gebruik te maken van…

09 May

In bepaalde gevallen vallen fooien ontvangen van derden onder het loon en derhalve onder de loon- en premieheffing. Door de ruime omschrijving van het loonbegrip…

24 Mar

Travel allowance Expenses for business trips are deductable for 80%. You have the option to declare the expenses you made for your stay or pay…

20 Mar

Deductable expenses Most business owners don’t exactly know which expenses are deductable. It depends partly on the type of business but in general expenses that…