Author:

InFocus > 2019 > June > 24

Factureringsplicht in Curaçao

Een administratieplichtige is gehouden ter zake van zijn leveringen van goederen en verrichtingen van diensten een factuur aan de afnemer uit te…