Author:

InFocus > 2019 > May > 09

Fooien en loonheffing

In bepaalde gevallen vallen fooien ontvangen van derden onder het loon en derhalve onder de loon- en premieheffing. Door de ruime omschrijving van het loonbegrip…